ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów [ Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm] Konsument na prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego).

Jeżeli umowę sprzedaży na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa zawarto jako firma/przedsiębiorca, to przedmiotowe prawo do odstąpienia na wyżej wymienionej podstawie nie przysługuje.

2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.

3. Zwracany przez Klienta towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres:
Carinet Sp. z o.o. Sp. K.
33-100 Tarnów, ul. Czerwona 59 

Panel Zwrotu DHL

4. Przed dokonaniem zwrotu prosimy o kontakt e-mail i przesłanie nr rachunku, na jaki mają zostać zwrócone pieniądze.

5. Zwrot pieniędzy realizowany jest do 14 dni od daty otrzymania przesyłki poprzez przelew bankowy na wskazane konto przez Klienta. Koszty odesłania towaru ponosi klient. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

6. Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i załączenie poniższego formularza, wraz ze zwracanym produktem.